CHÀO MỪNG QUÝ THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN TỚI THĂM THƯ VIỆN CHIA SẺ TÀI NGUYÊN DẠY & HỌC

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Kỳ
Giới tính Nam
Website https://tranky.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Việt Long
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3
Xác thực bởi Vương Xuân Thuy, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 788 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4413 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 120 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7992 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này