CHÀO MỪNG QUÝ THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN TỚI THĂM THƯ VIỆN CHIA SẺ TÀI NGUYÊN DẠY & HỌC

Chào mừng quý vị đến với Website Chia sẻ tài nguyên dạy và học của Hoàng Minh Phương.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thời sơ khai dựng nước đến Bắc thuộc

* Bài kết luận: Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc
Trong lịch sử thế giới thật hiếm có một đất nước đã mất chủ quyền hơn 1000 năm mà vẫn có thể giành lại nước. Trong lịch sử khu vực, Việt Nam là đại diện cuối cùng và duy nhất còn sót lại của đại gia đình Bách Việt vừa giành lại được độc lập, giữ được truyền thống văn hóa của người Việt, vừa hiên ngang trong tư thế của một quốc gia tự chủ, tự cường, tự lập. Vì sao tổ tiên ta lại có thể giành được...

Thời kỳ trung đại

2987976 * Tình hình văn hóa trong nửa đầu thế kỷ XIX
Tình hình văn hóa trong nửa đầu thế kỷ XIX 1. Tôn giáo, tín ngưỡng Đứng trước thực trạng suy thoái của Nho giáo, triều Nguyễn thực thi nhiều biện pháp để phục hồi, chấn hưng nó, hạn chế sự phát triển của Phật giáo, cấm đoán Thiên chúa giáo nhằm củng cố chế độ quân chủ quan liêu chuyên chế. Mặc dù nhà nước cấm đoán gắt gao, nhưng các giáo sĩ phương Tây vẫn tìm mọi cách hoạt động truyền giáo, một số giáo sĩ đã tích cực...

Thời kỳ cận đại

3002396 * Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (2-9-1945)
1. Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ tổng khởi nghĩa Từ cuối tháng 4 đầu tháng 5-1945, từng tháng, từng ngày, lịch sử chứng kiến sự diệt vong của chủ nghĩa phát xít, sự thắng lợi của loài người tiến bộ và các lực lượng dân chủ chống phát xít. 1. Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ tổng khởi nghĩa Từ cuối tháng 4 đầu tháng 5-1945, từng tháng, từng ngày, lịch sử chứng kiến sự diệt vong của chủ nghĩa phát xít, sự thắng lợi của loài...

Thời kỳ hiện đại

3027996 * Đất nước chuyển sang thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng
1. Chủ trương của Đảng chuyển đất nước sang thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ cuối năm 1986 đến giữa năm 1960, đất nước Việt Nam đã trải qua 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với hai kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm. 1. Chủ trương của Đảng chuyển đất nước sang thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ cuối năm 1986 đến giữa năm 1960, đất nước Việt Nam đã trải qua 10 năm...

Các triều đại Việt Nam

* Các triều vua Việt Nam (11)
THẾ THỨ TRIỀU NGUYỄN (1802 – 1945) I – VÀI NÉT VỀ ĐẤT NƯỚC THỜI NGUYỄN Sau khi đánh bại toàn bộ lực lượng của Tây Sơn, tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế. Triều Nguyễn được dựng lên kể từ đó. Đây là triều đại cuối cùng của lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam và trên đại thể, chúng ta có thể chia triều đại này làm hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn triều Nguyễn...