CHÀO MỪNG QUÝ THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN TỚI THĂM THƯ VIỆN CHIA SẺ TÀI NGUYÊN DẠY & HỌC

Chào mừng quý vị đến với Website Chia sẻ tài nguyên dạy và học của Hoàng Minh Phương.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
363317.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-avatar

đây là hợp tác giữa thầy Nguyễn Văn Danh http://ndf.violet.vn/ Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu qua oline đã cùng 2 TV của Hành trang cuộc sống kịp hoàn thành PM 99 bài giao tiếp tiếng Anh, món quà nhỏ gửi tặng các bạn, những ai yêu thích Tiếng Anh.

 

1_screen_thumb_500

Code đây thầy ạ:

Tiếng Anh giao tiếp:
<iframe name="secondFrame" width="520px" height="600px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/english/english2.php"></iframe>

363317.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-avatar

Tổng hợp code các tiện ích của thầy Nguyễn Văn Danh (Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Dưới đây là các đoạn code của các tiện ích miễn phí do chúng tôi đã trình bày bên trên. Host lưu trữ chúng đã được kiểm tra kỹ và bảo đảm không chứa mã độc hay những gì có hại cho người sử dụng. Quý thầy cô có thể chọn lựa và sao chép các đoạn mã này, đem về dán vào trong nội dung của khối tự tạo trong cột chính ở trang riêng của quý cô thầy và đặt tiêu đề tuỳ ý để sử dụng.

1. Liên kết Trường - Phòng - Sở:
<iframe name="secondFrame" width="520px" height="530px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/violet/a1/sreach_teachersb.php"></iframe>
Bản rút gọn:
<iframe name="secondFrame" width="520px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/violet/a1/sreach_teachers.htm"></iframe>

2. Bé vui hát:
<iframe src="http://nttp.org/flv/bevuihat.htm" width="550" height="320" name="bvh" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe>

3. Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học:
<iframe src="http://nttp.org/tncn/tnct.htm" width="520" height="600" name="tnct" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe>

4. Tạo mật thư:
<iframe src="http://nttp.org/js/mahoavanban.htm" width="500" height="990" name="mhvb" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe>

5. Thành ngữ tiếng Anh:
<iframe src="http://nttp.org/idiom/index2.php" width="520" height="600" name="tn" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe>

6. Toán lớp 11:
<iframe name="secondFrame" width="525px" height="520px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/hv/latex/baitaptoan.php"></iframe>

7. Phim hoạt hình Tom & Jerry:
<iframe name="secondFrame" width="520px" height="470px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/violet/tom_jerry.php"></iframe>

8. Em làm toán lớp 1:
<iframe name="secondFrame" width="525px" height="460px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/violet/tieuhoc/toanlop1.php"></iframe>

10. Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12:
<iframe name="secondFrame" width="520px" height="600px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/english/english2.php"></iframe>

11. Chat tiếng Anh cùng Alice:
<table> <tr> <td>Chủ nhà mời quý khách trò chuyện (chat - english) với trợ lý ALICE thông minh (nhập chữ xong nhấn phím Enter).</td> <td><img src="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/663/ct/elice.gif" width="180"></td> </tr> </table> <font face="Arial" size="2"><br /> <b><em>ALICE:</em> Hi there!</b></font> <iframe src="http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=f5d922d97e345aa1&skin=custom_input" width="520" height="320" frameborder="1"></iframe>

12. Đăng nhập vào quản trị trang riêng:
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> function mora() {for (var i=0; i < document.frm.group1.length; i++) {if (document.frm.group1[i].checked) {var bb = document.frm.group1[i].value; }} var aa=document.frm.myValue.value; var cc='http://' + aa + bb; return cc; } </script> <form name="frm" method="post"> <table><tr><td><font size="3">Hỗ trợ vào quản trị trang riêng (nên đăng nhập trước)<br /> Nhập tên miền (ví dụ như: <b>ndf.violet.vn</b>), xong nhấp chọn phần muốn đăng nhập trong quản trị, nhấn nút "<b>Mở ra</b>"<br /></font> <center><font size="3"><input type="radio" name="group1" value="/admin/index" checked> Giao diện <input type="radio" name="group1" value="/admin/menu"> Menu <input type="radio" name="group1" value="/admin/listfolder"> Thư mục <input type="radio" name="group1" value="/admin/listmember/joindate/0"> Thành viên<input type="radio" name="group1" value="/admin/listblogentry"> Tài nguyên<br> http://<input size="30" name="myValue" type="text" maxlength="30" value=""> <input type="button" id="Go" onclick="window.open(mora())" value=" Mở ra "></font></center> </td></tr></table> </form>

13. Đổi đơn vị đo nhiệt độ:
<div> <p>Bạn có thể dùng một trong những cách sau đây để chuyển đổi giữa độ F và độ C:</p> <ul> <li>Dùng Công thức Chuyển Đổi.</li><li>Dùng "Bảng Chuyển đổi"</li> <li>Dùng cách chuyển đổi trong trang này để chuyển đổi.</li> </ul> <p><b>1. Dùng Công thức Chuyển Đổi.</b></p> <table width="430" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#CCCCCC" border="1" style="border-collapse: collapse" align="center"> <tr height="17" bgcolor="#CCCCCC"> <th width="130">Đổi từ</th> <th width="130">sang</th> <th width="170">Công thức</th> </tr><tr> <td>Fahrenheit (°F)</td> <td>Celsius (°C)</td> <td>°C = (°F – 32) / 1.8</td> </tr><tr> <td>Celsius (°C)</td> <td>Fahrenheit (°F)</td> <td>°F = °C × 1.8 + 32</td> </tr></table> <p>Muốn đổi độ F sang độ C thì lấy độ F trừ đi 32, rồi chia cho 1.8 (hay là nhân với 5 rồi chia cho 9). Ngược lại muốn đổi từ độ C sang độ F thì nhân độ C với 1.8 (hay là nhân với 9, chia cho 5) rồi cộng thêm 32.</p> <p><b>2. Dùng "Bảng Chuyển đổi"</b> như dưới đây:</p> <p><img src="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/663/doinhietdo_500.png"></p> <p><b>3. Dùng cách chuyển đổi như dưới đây:</b></p> <p>Đánh vào một con số vào một trong 2 khung chữ nhật, sau đó bấm chuột ra ngoài khung chữ nhật.</p> <form>°F: <input type="text" name="F" value="32" onchange="C.value = 100/(212-32) * (this.value - 32 )"><br /> °C: <input type="text" name="C" value="0" onchange="F.value = (212-32)/100 * this.value + 32"> </form></div>

14. Dự đoán điểm thi Đại học:
<iframe src="http://nttp.org/dddt/test_form.htm" width="520"height="500" name="tn" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe>

15. Bé vui học Tiếng Anh:
<iframe name="secondFrame" width="510px" height="320px" frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/violet/cactienich/tienganhtreem.htm"></iframe>

 
Gửi ý kiến